Adatvédelmi Szabályzat

A  weboldal www.onismeret-grafologiaval.hu (adószám: 524242290-1-33), székhely: 2040 Budaörs, Kőszirt utca 13/a.  feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat. Kizárólag saját beleegyezése által az email-címe, neve kerül általam tárolásra, de csak és kizárólag a honlappal kapcsolatos információk megkeresése miatt az-az, hírlevelek, marketing célú email küldése miatt.  A hozzájárulás aktív és önkéntes és bármikor lemondható (leiratkozható). A leiratkozási igényt a látogató e-mailen bármikor jelezheti. 

Általános rendelkezések

1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban:Rendelet), cégazonosító Kajtor Éva, székhely: 2040 Budaörs, Köszírt utca 13/a (a továbbiakban: "Kezelő");

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: keva@onismeret-grafologiaval.hu, tel.: 6 30 724 25 99

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása

1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az Ügyfél az Űrlap kitöltése során megadott.

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a hírlevelek elküldésének teljesítéséhez szükségesek;

3.  A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a honlapon www.onismeret-grafologiaval.hu a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően.

2. Az Ügyfél által létrehozott Űrlap kitöltése miatt aktuális témák elküldésének teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek az Űrlapok elküldésének sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

  • Webnode AG (webáruház rendszer)
  • Google Analytics (weboldal statisztika);

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben:keva@onismeret-grafologiaval.hu

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1.  Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek 2019. 11. 25.